Снимки от срещата на ‘Випуск 1985’ на 11.06.2005 г.

предоставени от Михаела